Płatności

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XVIII/145/20 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 28 lutego 2020 roku
od dnia 01 stycznia 2024 roku miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku będzie wynosić 424,20 zł, wzrost w/w opłaty następuje w wyniku podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uchwała dostępna w Biurze Przedszkola Miejskiego.

„Instrukcja lokalizacji opłaty za bieżący miesiąc w e-dzienniku”

W celu uregulowania płatności za rzeczywisty miesiąc należy zalogować się do elektronicznego dziennika https://uonetplus.vulcan.net.pl/stronieslaskie

Login stanowi e-mail podany w karcie zgłoszenia dziecka do Przedszkola, którą rodzic wypełnia podczas etapu rekrutacji. Jeśli e-mail jest podany niewłaściwie —-> KONTO NIE ZOSTANIE AKTYWOWANE
Jeśli nie mogę aktywować konta, co należy zrobić w takiej sytuacji?
– zweryfikować poprawność adresu e-mailowego w biurze PM lub u wychowawcy.
Hasło nadajemy indywidualnie.

Po zalogowaniu należy wykonać następujące kroki:
Wejść w zakładkę „Uczeń„—>”Opłaty„—>”Płatności” w tym miejscu wyświetla się kwota do zapłaty za bieżący miesiąc (zdjęcia poglądowe obok)

Przedszkole
W naszej placówce opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się poprzez wpłaty na konto bankowe do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Informacje o wysokości opłaty można uzyskać w sekretariacie lub telefonicznie po 5 roboczym dniu miesiąca.

 

GBS S/Stronie Śląskie:
58 9588 0004 4201 9842 2000 0010

Żlobek
W naszej placówce opłaty za pobyt dziecka w żłobku dokonuje się poprzez wpłaty na konto bankowe do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Informacje o wysokości opłaty można uzyskać w sekretariacie lub telefonicznie po 5 roboczym dniu miesiąca.

 

GBS S/Stronie Śląskie:
34 9588 0004 4202 4859 2000 0010