Płatności

Przedszkole
W naszej placówce opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się poprzez wpłaty na konto bankowe do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Informacje o wysokości opłaty można uzyskać w sekretariacie lub telefonicznie po 5 roboczym dniu miesiąca.

 

GBS S/Stronie Śląskie:
58 9588 0004 4201 9842 2000 0010

Żlobek
W naszej placówce opłaty za pobyt dziecka w żłobku dokonuje się poprzez wpłaty na konto bankowe do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Informacje o wysokości opłaty można uzyskać w sekretariacie lub telefonicznie po 5 roboczym dniu miesiąca.

 

GBS S/Stronie Śląskie:
34 9588 0004 4202 4859 2000 0010