Program „ABC PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLAKA”

pt. „Mniej medialnie – więcej realnie”

Realizowany przez PM im. Jana Pawła II w Stroniu Śl. finansowany z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywana problemów alkoholowych i narkomanii
na lata 2022 – 2025